sábado, 28 de fevereiro de 2009

Lecţia Despre Cub / A Lecture on the Cube

***
Lecţia Despre Cub

Se ia o bucată de piatră
se ciopleşte cu o daltă de sînge,
se lustruieşte cu ochiul lui Homer,
se răzuieşte cu raze
pînă cubul iese perfect.

După aceea se sărută de nenumărate ori cubul
cu gura ta, cu gura altora,
şi mai ales cu gura infantei.
După aceea se ia un ciocan
şi brusc se fărîmă un colţ de-al cubului.

Toţi, dar absolut toţi zice-vor:
-Ce cub perfect ar fi fost acesta
de n-ar fi avut un colţ sfărîmat!A Lecture on the Cube

You take a piece of stone,
chisel it with blood,
grind it with Homer’s eye,
burnish it with beams
until the cube comes out perfect.

Next you endlessly kiss the cube
with your mouth, with others’ mouths,
and, most important, with Infanta’s mouth. .
Then you take a hammer
and suddenly knock a corner off.

All, indeed absolutely all will say
what a perfect cube this would have been
if not for the broken corner!


Nichita Stanescu
din volumul Operele imperfecte 1979
/from the collection Imperfect Works, 1979

Sem comentários: